Close

Betingelser for privat rengøring

Zea Service ApS udfører rengøring i private hjem mandag til lørdag i tidsrummet 8.00 – 16.00. Der udføres ikke rengøring på søndage og helligdage samt 24. december og 1. januar.

Zea Services servicetelefon er åben mandag til lørdag fra 8.00 – 16.00. Hvis du sender os en e-mail, vil vi forsøge at besvare din mail samme dag.

Hvis du ønsker at afbestille en rengøring, skal det gøres via e-mail på dorina@zea-service.dk senest 24 timer før den planlagte rengøring. Ved afbud senere end 24 timer før den planlagte rengøring, kan der opkræves et afbestillingsgebyr på 250 kr. Hvis du ikke ønsker rengøring i en længerevarende periode (fx. på grund af ferie), skal dette meddeles Zea Service senest 1 måned inden.

Det er en prioritet for os altid at overholde det aftalte tidspunkt for rengøringen. Der kan imidlertid være tidspunkter, hvor vi på grund af uforudsete omstændigheder, (vejrforhold, trafikale problemer, personalets sygdom mv.) ikke kan levere rengøring til dig på det aftalte tidspunkt. Zea Service vil straks kontakte dig for at sikre, at rengøringen bliver udført, så snart det er muligt.

Zea Service har ret til at ændre tidspunktet for din rengøring indtil 24 timer før, rengøringen er planlagt til at blive udført. Vi vil dog altid kontakte dig hurtigst muligt for at finde et nyt tidspunkt, der passer dig bedst.

For at sikre at vi kan komme i kontakt med dig, er det vigtigt, at du holder os orienteret om ændringer af telefonnumre og mailadresser. Det er dit ansvar, at Zea Service orienteres om disse ændringer. Hvis dine oplysninger ikke er opdaterede, kan vi ikke garantere, at orientering om ændringer i dine aftaler kan ske med ovenstående frister.

Efter hver rengøring vil du modtage en faktura. På fakturaen er påført seneste frist for betaling. Hvis regningen ikke bliver betalt rettidigt, pålægges din regning renter, og du vil modtage en rykkerskrivelse på den mail, som du har oplyst os. Dette vil være forbundet med et gebyr.

Hvis du ønsker at opsige din aftale om rengøring, skal dette gøres pr. mail til dorina@zea-service.dk. Opsigelsen for den indgåede aftale er for både dig og Zea Service til udløbet af den igangværende måned.

Når du afleverer en nøgle til Zea Service, vil nøglen blive opbevaret aflåst uden nogen form for identifikation af din adresse. I det usandsynlige tilfælde at din nøgle skulle bortkomme, er Zea Service derfor alene erstatningspligtig for udskiftning af den udleverede nøgle. Oplysninger om koder til nøglebokse opbevares digitalt og krypteret uden angivelse af din adresse. Hvis du har en alarm, skal denne været slået fra, når rengøringen skal udføres. Hvis Zea Service skal slå alarmen fra, skal vi have kode og kodeord senest dagen før den planlagte rengøring. Hvis vi på grund af problemer med alarmen ikke kan udføre rengøringen, kan vi opkræve dig betaling for den planlagte rengøring eller det øgede tidsforbrug, som dette har medført.

Hvis uheldet er ude, og en af vores medarbejdere kommer til at beskadige noget i dit hjem i forbindelse med rengøringen, vil du blive orienteret med det samme. Ligeledes skal du kontakte Zea Service skriftligt indenfor 24 timer, hvis du finder en skade. Du skal vedhæfte et billede af den beskadigede genstand. Sagen vil straks blive behandlet af Zea Service og overdraget til vores forsikringsselskab. En eventuel erstatning vil blive udbetalt direkte af vores forsikringsselskab. Du kan ikke modregne eller tilbageholde betaling for udført rengøring i et eventuelt erstatningskrav.”

Show Buttons
Hide Buttons